Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny 101, 22-105 Nowiny, NIP 5631044185 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Projekt pt. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem  skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.


Dofinansowanie projektu z UE:  977 050,00zł