Początek działalności Domu sięga 1934 roku. Fundatorem ośrodka był Stanisław Szalast – dominikanin. W początkowym okresie DPS mieścił się w drewnianym, parterowym  budynku przeznaczonym dla 40 osób (chorych, bezdomnych i osób w podeszłym wieku).

         Lata 70-80.  XX wieku to okres rozbudowy ośrodka. Wzniesiono pawilony mieszkalne z łącznikami oraz kotłownię i kuchnię. Dyrektorem Domu w tym okresie była siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – Stefania Mróz.

         W 1990 roku Dom został przejęty przez Wojewodę Chełmskiego. W tym czasie zamieszkiwało w nim 160 niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie kobiet. Lata 90 – te to kolejny etap intensywnej rozbudowy jednostki. Powstał   wówczas następny pawilon, który przeznaczono dla osób starszych- emerytów i rencistów.

          Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Nowinach posiada 211 miejsc  w tym 115 miejsc na pawilonie A dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i 96 miejsc na pawilonie B dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle, somatycznie chorych.