Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

 Aneta Lipiec

 


Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

Iwona Kruczyńska

nr wewnętrzny: 10


Główny Księgowy

Grzegorz Brudnowski

nr wewnętrzny: 19


Starsza Księgowa

Iwona Herda

nr wewnętrzny: 12


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego

 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Agnieszka Niedzwiedzka

nr wewnętrzny: 36


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego

 dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

 Anna Dżaman

nr wewnętrzny: 15


Starszy specjalista ds. kadrowych

Katarzyna Rabiak

nr wewnętrzny: 12