27 stycznia 2021 roku w naszym domu odbył się bal karnawałowy pod hasłem ,, Zamaskowani''.
Mieszkańcy paw. A przebrali się w piękne kolorowe maski, a całą zabawę dopełniała wesoła muzyka.