Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

 

 

Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy i personelu DPS. Zakupione w ramach projektu środki ochrony indywidualnej zwiększą bezpieczeństwo personelu DPS podczas wykonywania codziennych czynności. Wykonywana praca wiąże się często z zagrożeniem życia lub zdrowia, dlatego bardzo ważnym aspektem jest, aby pracownicy byli wyposażeni w jak najlepsze środki ochrony indywidualnej. Dzięki Funduszom z Unii Europejskiej mogliśmy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla naszego Domu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 158 200,00 zł