Dom Pomocy Społecznej w Nowinach usytuowany jest w odległości 5 km od Chełma, na malowniczym wiejskim terenie. Otaczają go zbiorowiska leśne Chełmskiego Parku Krajobrazowego.

 

Położenie obiektu w pobliżu kompleksu leśnego stwarza możliwość wypoczynku, relaksu, korzystania z ciszy i spokoju. Funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół Domu pozwala atrakcyjnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mogą korzystać z parku z utwardzonymi i oświetlonymi alejkami, który zdobią liczne nasadzenia i urządzone oczko wodne. Dla miłośników sportu przeznaczone jest boisko do gier zespołowych. Natomiast bliskie sąsiedztwo miasta pozwala na wizyty w obiektach kulturalno-oświatowych, punktach handlowo-usługowych i urzędach.

 

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – dysponuje 211 miejscami.

 

Obiekt składa się z dwóch połączonych budynków. Jeden z nich (pawilon A) przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w którym może mieszkać 115 mieszkańców. Posiada on 52 pokoje mieszkalne, przeważnie 2- i 3-osobowe. Na terenie pawilonu znajduje się pokój gościnny, z którego mogą korzystać rodziny, osoby przyjezdne odwiedzające mieszkańców. Oprócz standardowo wyposażonych pokoi mieszkalnych do wspólnego użytku przeznaczone są sale dziennego pobytu, sale terapii zajęciowej na każdym piętrze, jadalnia, kuchenki pomocnicze, gabinet zabiegowo-pielęgniarski.
Natomiast w pawilonie B znajduje się 48 dwuosobowych pokoi mieszkalnych z łazienkami dla 96 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Pokoje mieszkalne przystosowane są do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców, którzy mają również do dyspozycji: salę dziennego pobytu, salę terapii zajęciowej, jadalnię, kuchenkę pomocniczą i gabinet doraźnej pomocy medycznej. Osoby odwiedzające mieszkańców Domu mogą skorzystać z pokoju gościnnego.
Pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych. Poruszanie się po obiekcie umożliwia winda osobowa.
W Domu znajduje się również sala rehabilitacji i wodolecznictwa, kaplica, świetlica, punkt biblioteczny, sala gier oraz pracownia stolarska.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w całym budynku utrzymać ciepły i domowy klimat. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Naszych mieszkańców otacza profesjonalna i życzliwa kadra: opiekunowie, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, dietetyk, kapelan. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy zapewnia spersonalizowaną, całodobową opiekę, organizuje indywidualne zajęcia, pomaga w integracji grupowej. Nad zdrowiem czuwa lekarz rodzinny i psychiatra.

 

Mieszkańcy korzystają z wielu proponowanych form terapii, rehabilitacji, imprez kulturalnych i sportowych, turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek.

 

Bogate zaplecze oraz doświadczenie pozwala na zapewnienie opieki na najwyższym poziomie.